07.04.2020. մաթեմատիկա

 1. Պատմի՛ր 84300 թվի մասին:
 • Թիվը գրի՛ր տառերով:
 • 84300-ն ունի 84  տասնյակ և 300 միավոր
 • Հարևան թվերն են՝ 84299 84301
 • Հաջորդող թիվն է՝84301
 • Նախորդող թիվն է՝84299
 • Մեծացրո՛ւ 41789-ով: 126089
 • Մեծացրո՛ւ 13970-ով: 98270
 • Մեծացրո՛ւ 72084-ով: 156384
 • Մեծացրո՛ւ 201470-ով: 285770
 • Մեծացրո՛ւ 440064-ով:524364
 • Մեծացրո՛ւ 240747-ով: 325047
 • Փոքրացրո՛ւ 30036-ով:54264
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 — ով:64199
 • Փոքրացրո՛ւ 39009-ով:45291
 • Փոքրացրո՛ւ 20940-ով: 63360
 • Փոքրացրո՛ւ 11048-ով: 73252
 • Մեծացրո՛ւ 10 անgամ, 100 անգամ։ 84300 x 10 = 843000, 84300 x 100 = 8430000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 84300 : 10 = 8430, 84300 : 100 = 843
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հարյուրյակը, հազարյակը 8400, 840,  80, 4
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։ 348
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։ 843

Շարունակել կարդալ “07.04.2020. մաթեմատիկա”