16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հայրուր քսանյոթ հազար հինգ հայուր վաթսունինը

368.208 – երեք հայուր վացունութ հազար երկու հարյուրութ

696.382 –վեց հայրուր ինսունվեց հազար երեք հայուր ութուներկու Շարունակել կարդալ “16.04.2020”