21.04.2020

 1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

 

 • Թիվը գրի՛ր տառերով:
 • 25500-ն ունի քսանհինգ հազարն հինգ հայրուր տասնյակ և  միավոր
 • Հարևան թվերն են՝ քսանհինգ հազար չորս հայրուր իննսունինը, քսանհինգ հազար հինգ հարյուր մեկ
 • Հաջորդող թիվն է՝ 25501
 • Նախորդող թիվն է՝25499
 • Մեծացրո՛ւ 524789-ով: 550289
 • Մեծացրո՛ւ 201970-ով: 227520
 • Մեծացրո՛ւ 909784-ով: 935284
 • Մեծացրո՛ւ 101472-ով: 126 972
 • Մեծացրո՛ւ 800064-ով: 825 564
 • Մեծացրո՛ւ 300747-ով: 326247
 • Փոքրացրո՛ւ 3036-ով: 28536
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 — ով: 5399
 • Փոքրացրո՛ւ 20002-ով: 45502
 • Փոքրացրո՛ւ 19471-ով: 6029
 • Փոքրացրո՛ւ 3048-ով: 22452
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։ 255000 2550000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 2550, 255
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը 26000
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։255
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։55200

Շարունակել կարդալ “21.04.2020”