15.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600 000 + 70 000 + 4000 + 800 + 20
 4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
 5. Հաջորդող թիվն է 674 821
 6. Նախորդող թիվն է 674 819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
6 7 4 8 2 0  
 2 5 8 1 4 5 +
9 3 2 9 6 5  

Շարունակել կարդալ “15.05.2020”

Ո՞ր հերոսին եմ ինձ նմանեցնում

Ձենով Օհանը՝ Առյուծ Մհերի եղբայրը և Դավթի հորեղբայրը, շատ բարի սասունցի էր: Նա ֆիզիկապես այդքան ուժեղ չէր, բայց շատ բարձր ձայնով էր օժտված: Նրա ուժը հենց իր ձայնի մեջ էր: Երբ կարդացի նրա մասին, ինձ նմանեցրի նրան, քանի որ նեղության ժամանակ ես էլ եմ բարձր ձայնով խոսում: Ինձ թվում է, երբ կարդում ենք էպոսը, ամենքս մեզ նման մի կերպար ենք գտնում, որովհետև էպոսը հենց մեր ժողովրդի մասին է:

05.05.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս — 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց – 507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ — 112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ — 153425

  Շարունակել կարդալ “05.05.2020”

07.05.2020

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 —  վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

Շարունակել կարդալ “07.05.2020”

06.05.2020

 1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 = 522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =679132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981231

 1. Հաշվի ՛ր արտահայության արժեքը։

  Շարունակել կարդալ “06.05.2020”