05.05.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս — 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց – 507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ — 112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ — 153425

  Շարունակել կարդալ “05.05.2020”