15.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600 000 + 70 000 + 4000 + 800 + 20
  4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
  5. Հաջորդող թիվն է 674 821
  6. Նախորդող թիվն է 674 819
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
6 7 4 8 2 0  
 2 5 8 1 4 5 +
9 3 2 9 6 5  

Շարունակել կարդալ “15.05.2020”