Դասարանական Աշխատանք

Աշուն գիշեր

Ալիք-4 տառ 4հնչուն

Ալ-2տառ 2հնչուն

Երան-4տառ 5հնչյուն

Երգել-5տառ 6հնչյուն

Ամեն-4տառ 4հնչյուն

Ժապավեն-7տառ7հնչյուն

Օդ-2տառ 2հնչյուն

ՈՒսին-4տառ 4հնչյուն