Բնական‌ ‌թվերի‌  ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌և‌ ‌զուգորդական‌ ‌

օրենքները‌ ‌

 ‌

 ‌

Գումարվող‌ ‌թվերը‌ ‌կոչվում‌ ‌են‌ ‌‌գումարելիներ‌,‌ ‌իսկ‌ ‌գումարման‌ ‌արդյունքը՝‌ ‌

գումար‌։‌ ‌ ‌

Բնական‌ ‌թվերի‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌օրենք‌․‌

Գումարելիների‌ ‌տեղերը‌ ‌փոխանակելիս‌ ‌գումարը‌ ‌չի‌ ‌փոխվում։‌ ‌ ‌

Բնական‌ ‌թվերի‌ ‌գումարման‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքը‌․‌ ‌

Եթե‌ ‌երկու‌ ‌թվերի‌ ‌գումարին‌ ‌գումարվում‌ ‌է‌ ‌երրորդ‌ ‌թիվը,‌ ‌արդյունքը‌ ‌

հավասար‌ ‌կլինի‌ ‌այն‌ ‌թվին,‌ ‌որը‌ ‌ստացվում‌ ‌է,‌ ‌եթե‌ ‌առաջին‌ ‌թվին‌ ‌

գումարվում‌ ‌է‌ ‌երկրորդ‌ ‌և‌ ‌երրորդ‌ ‌թվերի‌ ‌գումարը։‌ ‌ ‌

 ‌

Դասարանական‌ ‌առաջադրանքներ‌․‌

1‌․‌‌ ‌Գտե՛ք‌ ‌առաջին‌ ‌երեք‌ ‌կարգային‌ ‌միավորների‌ ‌գումարը։‌ ‌111

2‌․‌‌ ‌Գտե՛ք‌ ‌ամենամեծ‌ ‌եռանիշ‌ ‌թվի‌ ‌և‌ ‌ամենափոքր‌ ‌քառանիշ‌ ‌թվի‌ ‌գումարը։‌ ‌999<1000 1-ով

3‌․‌ ‌‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌օրենքը՝‌ ‌հաշվել‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌

եղանակով։‌ ‌

●150+200+250‌ ‌=600

●796+100+4+250‌=1150 ‌

●38000+6550+2000‌= ‌48550

4․‌‌ ‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքից՝‌ ‌հաշվեք‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌

եղանակով։‌ ‌

●39+13+87‌ ‌=139

●196+17+283‌= ‌496

●1032+968+255‌= ‌2255

5.‌‌ ‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌և‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքները՝‌ ‌

հաշվեք‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌եղանակով։‌ ‌ ‌

●64+18+36‌ ‌=118

●393+8+92+107‌ ‌=600

●2059+2311+441+689+14‌ ‌=5514

6․‌‌ ‌Մեքենան‌ ‌առաջին‌ ‌օրն‌ ‌անցել‌ ‌է‌ ‌115կմ,‌ ‌երկրորդ‌ ‌օրը՝‌ ‌15կմ-ով‌ ‌ավելի։‌115+115+15+255=500կմ

Երրորդ‌ ‌օրը‌ ‌մեքենան‌ ‌անցել‌ ‌է‌ ‌10կմ-ով‌ ‌ավելի,‌ ‌քան‌ ‌առաջին‌ ‌երկու‌ ‌օրում։‌ ‌

Ընդամենը‌ ‌քանի՞‌ ‌կիլոմետր‌ ‌է‌ ‌անցել‌ ‌մեքենան‌ ‌երեք‌ ‌օրում։‌ ‌

7․‌Հինգ‌ ‌միանման‌ ‌աթոռակներն‌ ‌արժեն‌ ‌18000‌ ‌դրամ։‌ ‌Ինչքա՞ն‌ ‌պետք‌ ‌է‌ ‌վճարել‌ ‌

12‌ ‌այդպիսի‌ ‌աթոռակների‌ ‌համար։‌ ‌18000:5=360×12=4320դ

Հայկական լեռնաշխարհ

այկական լեռնաշխարհը գտնվում է Փոքր Ասիա թերակղզուց արևելք, տարածվում է Սև ծովի և Հարավկովկասյան ու Վերին Միջագետքի հարթավայրերի, Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև:Հայկական լեռնաշխարհը շրջապատից առանձնացած է բարձր լինելու պատճառով և կոչվում է լեռնային կղզի: Տարածքը մոտ 400 հզ. կմ2 է, միջին բարձրությունը՝ 1700 մ, իսկ առանձին գագաթների բարձրությունը հասնում է 4000–5000 մ-ի, առավելագույնը` 5165 մ (Մեծ Մասիս):