Հայոց լեզու 5

40.1 հիմնակամ իմաստ 2 փողաբերական իմաստ 3 հիմնակամ իմաստ 4 փողաբերական իմաստ 5 փողաբերական իմաստ:

41.ձաղիկ և գլուղ բառեր բազմիմաստ բառեր են:

42.Ես ծաղիկ եմ աճացրել և անունը դրել եմ հաց ու պանիր:

43.Ջուրի նմամ երկար և արագ եղիր:

44.5