Ամենամեձ և ամենափոքր ընդանուր բազմապատիկը

1.Արդյո՞ք 55 և 58 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝

55=5⋅11 58=2⋅29

Պատասխան՝ այո

2.Որոշիր բոլոր այն թվերը, որոնք x/6 կանոնավոր կոտորակի համարիչում x-ի փոխարեն տեղադրելով կոտորակի համարիչը և հայտարարում գրված 6 թիվը՝ լինեն փոխադարձաբար պարզ թվեր:

Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ դրանք անջատելով ; նշանի միջոցով):

x/6 կոտորակի համարիչում կարելի է տեղադրել x= 6/6, 12/6, 18/6, 24/6, 30/6, 36/6 թվերը:

 

3. Ճի՞շտ է, որ ԱԸԲազ [10;12]=30 Պատասխան՝ այո

4.Հաշվիր ԱԸԲաժ(33;21)-ը: Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)= այո

5.ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]= այո

6.Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)=10

7.Մարզադպրոցի համար գնել են 172 կարճ թևերով և 387 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները:

1. Ամենաշատը քանի՞ մարզիկ կստանա իր կոմպլեկտը: 172 մարզիկ

2. Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր կոմպլեկտում: 3 հատ-1 կարճթև, 2 հատ երկարաթև

Պատասխան՝

մարզիկների ամենամեծ թիվը՝ 

 հոգի, 172

յուրաքանչյուր կոմպլեկտի մարզաշապիկների թիվը՝ 

 հատ: 3 հատ

8.Ստվարաթուղթն ունի 152 սմ երկարությամբ և 56 սմ լայնությամբ ուղղանկյան տեսք: Այն պետք է անմնացորդ բաժանել հավասար քառակուսիների:

Որքա՞ն կլինի ամենամեծ քառակուսիների կողմը: Քանի՞ այդպիսի քառակուսի կստացվի:

Պատասխան` 152×56=8512սմ/2

Ստվարաթղթից կարելի է ստանալ 

 սմ կողմով քառակուսիներ:

Դրանց քանակը կլինի 

 հատ: 8512:2=4286, 8512:4=2128 8512:7=1216 8512:8=1064

9.Ճանապարհի երկայնքով 15 մ-ը մեկ տեղադրված են սյուներ: Որոշվել է սյուները տեղադրել 18 մ-ը մեկ: Առաջին սյունը մնացել է տեղում: Գտիր, թե ի՞նչ հեռավորության վրա առաջին սյունից կլինի հաջորդ՝ տեղում մնացած սյունը: 3մետրի վրա

Պատասխան՝ հաջորդ տեղում մնացած սյունը կլինի 

 մ հեռավորության վրա առաջինից: