Հեքիաթ,  ակցիա,   բամիա , այծյամ,  էներգիա,  Անդրեաս,  եղյամ,

էքսկուրսիա, խավյար,  կղզյակ,  Սուքիաս,  կրիա,   միլիարդ,  վայրկյան,  Բենիամին,

մումիա,  Սիսիան,  փասյան,  միմյանց,  Արաքսյա, դաստիարակ,  լյարդ,  քիմիա,

օվկիանոս, անցյալ Ազարիա, Անանյա, Եղյա,  Երեմիա,  հեծյալ,

Զաքարյա, Մարիամ, Ամալյա,  Օֆելյա։

Իսկ այտեղ ըստ անհրաժեշտության գրեք յ տառը։

Կայուուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել,   վայելել,

 էակ,   ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,

միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական։

Հայկական լեռնաշխարհ

Սեպտեմբերի 12-16

Հարցեր

• Բացատրել «հայրենիք» հասկացությունը։

Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ունեն իրենց հայրենիքը, դա այն տարածքն է, որտեղ նրանք ապրում են դարեր շարունակ, կերտում՝ իրենց պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ:
• Ո՞րն է հայ ժողովրդի հայրենիքը։

Հայերի հայրենիքը Հայաստանն է:
• Ի՞նչ անվանումներով է հայտնի հայոց հայրենիքը։

Մեր Հայրենիքը կոչել են Որարտու,Արմենիա, իսկ հարևան վրացիները՝ Սոմխեթի:
• Ի՞նչ ժողովրդներ են ապրում ՀՀ-ում։

Հայաստանում հայերը բնիկներ են, կան նաև ազգային փսքրամասնություններ, որոնք կորցրել են իրեց հայրենիքն ու բնակվում են Հայաստանում: Դրանք են՝ եզդիները,քրդերը,ասորիները, կան նաև մոլոկաններ,ռուսներ,վրացիներ,պարսիկներ,հնդիկներ:
• Նկարագրել Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դիրքը։

Հայկական լեռնաշխարհի սահմանները հարավում հասնում են հայկական Տավրոսի, հյուսիս-արևմուտքում՝ Պոնտոսի լեռներին: Հյուսիսում Կուր գետը է, արևելքում Կասպից ծովի և Ուրմիա լիճը, արևմուտքը՝ Փոքրասիական սարահարթը: Լեռնաշխարհի կենտրոնական մասը կոչվել է Միջնաշխարհ:
• Ի՞նչ լճեր կան հայկական լեռնաշխարհում, ո՞ր լիճն է գտնվում ՀՀ ներկայիս տարածքում։ Եղե՞լ եք արդյոք այդ լճի ափին։ Ի՞նչ գիտես լճի մասին։

Հայկական լերնաշխարհում հարուստ է ջրային պաշարներով: Այժմ ՀՀ միակ լիճը Սևանն է, որ կոչում են նաև Գեղամա ծով: Մենք հաճախ ենք լինում Սևանում, քանի որ այն Երևանից հեռու է ընդամենը 60կմ-ով

• Ի՞նչ լեռներ կան Հայկական լեռնաշխարհում։ Հայկական բարձրավանդակի ամենաբարձր լեռը Մեծ Արարատն է (Մասիս-5165մ,սիս-3925մ) Արարատից արևմուտք ձգվում է Հայկական պար լեռնաշթան: ՀՀ ամենաբարձր լեռը Արագածն է (4096մ): Բոլոր լեռները հանգած հրաբխային գագաթներ են, բացի մեկից՝ Թոնդուրեկից: