Բնագիտության առաջադրանք.Սեպտեմբերի 19֊23.

Պատասխանել հարցերին .

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Բարդ նյութերի ռեակցիայի ժամանակ այդ բարդ նյութերը կարող են քայքայվել և առաջացնել պարզ և բարդ նյութեր, այդ ռեակցիաները անվանվում են քայքայման։
  2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։ Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութեր միանում են իրար, անվանվում են միացման։
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Քայքայման։
  4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։ Ա)C+O2=CO2,բ)CH4=H2+C գ)H2+S=H2S

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Մայրենի 22․09․2022

1.Ընկերական քննարկում ՝ Ինչպես են անցնում իմ մայրենիիի դասերը, ին՞չ կավելացնեի կամ ի՞նչ կփոխեի ․․․ Իմ մայրենիի դասերն անցնում են շատ հետաքրքիր։ Մենք դասերի ժամանակ քնարկում ենք տարբեր թեմաներ, սովորում ենք հայոց լեզվի ուղղագրություն և քերականություն։ Ես կցանկանայի, որպեսզի տրված հանձնարարություները դասերի ժամանակ մանրամասն քնարկեինք, այնուհետև ստանայինք նոր հանձնարարություներ և ոչ թե արագ ստանայինք դրանք։

2.Գրել հոմանիշներով հարուստ նախադասություններ (հինգ հատ)

  1. Երկինքը կապույտ է, պարզ է և անամպ։
  2. Ջուրը մաքուր է, վճիտ է և զուլալ։
  3. Մենք գնացինք գազանանոց և այնտեղ տեսանք բրդոտ, փափկամազ և կեռ ոտքերով ու ծուռթաթ մի արջ։
  4. Իմ մայրիկը, սիրուն է, գեղեցիկ է և չնաշխարհիկ։
  5. Իմ համակարգիչը ունիվերսալ է, համապիտանի, արագ աշխատող և բազմաֆունկցիոնալ։

3. գրաբարի մասին

  1. ա  և ո  տառերի գրության վերաբերյալ.

աշխարհաբար  գրաբար     աշխարհաբար        գրաբար    
արքա արքայ  երեկո   երեկոյ
ծառա    ծառայ                    կոփածո    կոփածոյ    
տղա  տղայ                                  սիրո  սիրոյ

գրաբարով գրված այս նախադասությունը սովորել և գրել ժամանակակից մայրենիով․

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։