Գրաֆիկներ կոորդինատային հարթության

Առաջադրանքներ 2

1.Պարզիր տրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները:

Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝

x=2

y=3

2.Նայիր տրված նկարին և պատասխանիր հարցին:

Ի՞նչ կախվածություն է ցույց տալիս գրաֆիկը՝ 10-16, 12-17, 14-15, 16-14, 18-17, 20-19:

3.Ուշադիր նայիր ցուցադրված գրաֆիկին:

Գտիր գրաֆիկի վրա գտնվող կետերի աբսցիսներից ամենափոքրը:

Պատասխան՝18,22

4.Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս եկամուտի կախվածությունը վաճառված սալորի քանակից:

Խանութում վաճառվեց 24 կգ սալոր: Որոշիր վաճառքից առաջացած եկամուտը:

Եկամուտը կազմում է 2400 դրամ:

5.Գտիր ցուցադրված գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

2500

մեծագույնը չկա

2700

2600

6.Գտիր տրված գրաֆիկի վրա գտնվող այն կետը, որի կոորդինատներն են՝ (11;12)

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

D

O

այդպիսի կետ չկա

G

H

7.Գրաֆիկի օգնությամբ պատասխանիր ներքևի հարցին:

Որքա՞ն է այն ամբողջ կոորդինատներով կետի աբսցիսը, որի օրդինատը հավասար է տասնմեկի:

Պատասխան՝ 5

8.Տրված է ապրանքի վաճառքի եկամուտի կախվածության գրաֆիկը՝ կախված ապրանքի քանակից:

Լրացրու հետևյալ աղյուսակի դատարկ պատուհանները:

Քանակ (կգ)                           Եկամուտ (դրամ)                               
212100
212100

9.Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

Պարզիրy-ը, եթե x=5-ի:

Պատասխան՝ y=11-ի

10.Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

1. Պարզիրy-ը, եթե x=5-ի:

Պատասխան՝ y=3-ի

2. Պարզիրx-ը, եթե y=11-ի:

Պատասխան՝ x=10-ի

11.Ուշադիր նայիր ներքևի գրաֆիկին:

Լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները:

x034714
y026810

12.Գրաֆիկը ցույց է տալիս Արամի անցած ճանապարհը իր ճանապարհորդության ընթացքում:

Քանի՞ կմ անցավ Արամը13 ժամում:

Պատասխան՝ 12 կմ:

13.Այս գրաֆիկը նկարագրում է զբոսաշրջիկի անցած ճանապարհը որոշակի ժամանակահատվածների ընթացքում: 

1. Քանի՞ ժամում զբոսաշրջիկը անցավ 11 կմ-ը:

Պատասխան՝ 10 ժամում:

2. Ո՞ր ժամին զբոսաշրջիկըերկրորդ անգամ նստեց հանգստանալու:

Պատասխան՝ ժամը 6-ին:

3. Քանի՞ ժամ զբոսաշրջիկը հանգստացավ առաջին անգամ:

Պատասխան՝  2 ժամ:

14.Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբեր ամսվա 15-ից 28-ը:

1. Որոշիր օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 28-ին:

Պատասխան՝ 5 աստիճան: 

2. Ո՞րն էր հոկտեմբեր ամսվա ամենատաք օրը:

30

27

6

28

Մաթեմատիկաի ինքնաստուգում 21.12.22

1.«43 և 13 թվերի տարբերության և 892 թվի արտադրյալը» բառակապակցությունը կարելի է գրել (43−13)⋅892 թվային արտահայտության տեսքով:

Հաշվիր արտահայտության արժեքը: 43-13=30 30×892=26 760

Պատասխան՝ արտահայտության արժեքը՝ 26 760 

2.Հաշվիր տրված թվային արտահայտության արժեքը՝ 12−(32:32)

Պատասխան՝ 11

3.Տանձի 1 կիլոգրամն արժե x դրամ, իսկ խնձորի 1 կիլոգրամը՝ y դրամ:

Գրիր տառային արտահայտության տեսքով՝ որքանո՞վ է տանձի 1 կգ -ն ավելի թանկ խնձորի 1 կգ -ից

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

x−y

2x−2y

2x−3y

x+y

4.399:3−5⋅69 արտահայտությունը 

տառային է:

թվային է:

5.Հաշվիր հետևյալ տառային արտահայտության արժեքը՝ (z:z)−(14:14)

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

z

2

0

z−14

6.Լրացրու աղյուսակը:

k -ի արժեքը01234
k+9 -ի արժեքը 910  1112 13 
13−k -ի արժեքը 1314 15 16 17 

7.Ուղղանկյան մի կողմը 22 սմ է, իսկ երկրորդը նրանից մեծ է a սմ 11-ով:

Գտիր ուղղանկյան երկրորդ կողմի երկարությունը, եթե a=11 սմ:

Պատասխան՝  33սմ

8.Տրված է 26−(d:d)+8 տառային արտահայտությունը: 

Գտիրայդ արտահայտության արժեքը:d:d=1 26-1=25 25+8=33

Պատասխան՝ 33

9.Խաղահրապարակն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը mմ է, իսկ երկարությունը՝32 մ: Որքա՞ն է խաղահրապարակի պարագիծը:

Գործողությունը կատարելիս պատասխանի դաշտում գործողության անդամները տեղադրեք նույն հերթականությամբ, ինչպես նշված է պահանջում:

Պատասխան՝ խաղահրապարակի պարագիծը  2⋅(m+32)մ է:

10.Գտիր(125+m)−27 տառային արտահայտության արժեքը, եթե m=58

Պատասխան՝156

11.Հաշվիր այս տառային արտահայտության արժեքը՝ g−(m−m)⋅g

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

g

0

2

mg

12.Լրացրու աղյուսակը:

k -ի արժեքը01491115
k+9 -ի արժեքը 910 13 18 20  24
30−k -ի արժեքը 029 26 21 19 15 

Հաշվետվություն

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա >> բաժնում՝ <<Հաշվետվություն>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

1.Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։38 +-4

2.Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։Աշնանային նաշագիծ

3.Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։

Առաջատար

ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

Կոորդինատային ուղիղ

Պատահույթի հավանականություն

Պատահույթի հավանականություն

Դիագրամա 3

Դիագրամա 2

Դիագրամա

Մասեր և տոկոսներ Առաջադրանքներ 2

Մասեր և տոկոսներ

Տոկոսներ

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐ Տեսական նյութ

Մաթեմատիկա ա․բ․

Հարաբերություններ

Տառային արտահայտություններ

Խառը թվերի համեմատումը

Մատեմատիկա

Մատեմատիկա

Ամենամեձ և ամենափոքր ընդանուր բազմապատիկը

4.Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։ 4 հատ

5.Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։ Ես ունեմ 4 հատ բացթողում

6.Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։ 4 հատ

7.Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։ Ոչ

8.Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։ Պի թիվը

9.Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։ Պի թվի գումարում

10.Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը։ 8/10

Առաջատար

ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

Ամբողջ թվերի համար ճիշտ են ոչ միայն գումարման օրենքները,
այլև բազմապատկման տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական
օրենքները։
Տեղափոխական օրենք
Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը արտադրիչների տեղերը
փոխանակելիս չի փոխվում.
a · b = b · a։
Որպեսզի համոզվենք, որ ամբողջ թվերի համար բազմապատկման
տեղափոխական օրենքը ճիշտ է, բավական է ստուգել, որ արտադրյալի նշանը և բացարձակ արժեքը արտադրիչների տեղափոխության
ժամանակ չեն փոխվում։
Արտադրյալի նշանը չի փոխվի, քանի որ արտադրիչների տեղափոխման ժամանակ նրանց նշանները չեն փոխվում։ Արտադրյալի բացարձակ արժեքը չի փոխվի, քանի որ այն հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին. բացարձակ արժեքները բնական
թվեր են, իսկ բնական թվերի համար բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է։
Օրինակ՝
(–5) · (+4) = – (|–5|·|+4|)= – (|+4|·|–5|) = (+4)·(–5),
( –11 ) · ( –2 ) = | –11 | · | –2 | = | –2 | · | –11 | = ( –2 ) · ( –11 )։
Զուգորդական օրենք
Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը մի երրորդ ամբողջ թվով
բազմապատկելու արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը
ստացվում է առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով
բազմապատկելու դեպքում.
(a·b)·c = a·(b·c)։
114
Բազմապատկման զուգորդական օրենքը ամբողջ թվերի համար
ճիշտ է, քանի որ՝ ա) ինչ հաջորդականությամբ էլ որ բազմապատկենք
թվերը, արտադրիչների նշանները չեն փոխվի, ուրեմն և չի փոխվի արտադրյալի նշանը, բ) չի փոխվի նաև արտադրյալի բացարձակ արժեքը,
քանի որ այն հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին, իսկ դրանք բնական թվեր են, որոնց համար զուգորդական
օրենքը ճիշտ է։
Օրինակ՝
((–6)·(+2))·(–3) = (–|–6|·|+2|)·(–3) = (–|–6| ·|+2|) ·(–|–3|) = |–6| ·|+2| ·|–3| =
= (|–6|) ·(|+2| ·|–3|) = (–|–6|) ·(–|+2| ·|–3|) = (–6)·((+2) · (–3))։
Բազմապատկման զուգորդական օրենքից բխում է, որ մի քանի
ամբողջ թվերի արտադրյալի նշանը կախված է բացասական արտադրիչների քանակից. եթե այդ քանակը զույգ թիվ է, ապա արտադրյալը
դրական թիվ է, իսկ եթե այդ քանակը կենտ թիվ է, ապա արտադրյալը
բացասական թիվ է:
Բաշխական օրենք
Ցանկացած ամբողջ թվերի համար ճիշտ է նաև բազմապատկման
բաշխական օրենքը։
Որևէ ամբողջ թիվ երկու ամբողջ թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը բազմապատկելով
յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված արդյունքները գումարելով
իրար.
a·(b +c) = a·b + a·c։
Ստուգենք, որ, օրինակ, +3, –4 և +2 թվերի համար այս օրենքը ճիշտ
է։ Իրոք,
( +3 ) · ( ( –4 ) + ( +2 ) ) = ( +3 ) · ( –2 ) = –6,
( +3 ) · ( –4 ) + ( +3 ) · ( +2 ) = ( –12 ) + ( +6 ) = –6,
հետևաբար
( +3 ) · ( ( –4 ) + ( +2 ) ) = ( +3 ) · ( –4 ) + ( +3 ) · ( +2 )։
Սակայն այս հավասարությունը կարելի է ստուգել նաև այնպիսի
եղանակով, որը կհամոզի մեզ, որ բաշխական օրենքը ճիշտ է բոլոր
ամբողջ թվերի համար։ Հիշենք, որ 0-ից տարբեր ցանկացած ամբողջ
թիվ կարող է ներկայացվել որպես կա՛մ դրական, կա՛մ բացասական
միավորների գումար։ Դրանից ելնելով՝ կարող ենք գրել.
–4 = ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ), +2 = ( +1 ) + ( +1 ),
( – 4 ) + ( +2 ) = ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( +1) + ( +1)։
Ուստի
( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( +1) + ( +1 )
+
( +3) · ( ( –4 ) + ( +2 ) ) = ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( +1) + ( +1 ) =
+
( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( +1) + ( +1 )
115
( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) ( +1) + ( +1 )

+
= ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( +1) + ( +1 ) = ( +3) · ( –4 ) + ( +3) · ( +2)։

+
( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) + ( –1 ) ( +1) + ( +1 )
Հասկանալի է, որ այսպես կարելի է վարվել ցանկացած այնպիսի
երեք ամբողջ թվերի դեպքում, որոնցից առաջինը դրական թիվ է։ Իսկ
այն դեպքը, երբ առաջին թիվը բացասական է, կարելի է հանգեցնել
արդեն դիտարկվածին։ Իրոք, դիտարկենք –3, –4, +2 թվերը։ Կարող ենք
գրել.
(–3)·((–4) + (+2)) = –(+3)·((–4) + (+2)) = –((+3)·(–4) + (+3)·(+2)) =
= –(+3)·(–4) – (+3)·(+2) = (–3)·(–4) + (–3)·(+2)։
Քանի որ ամբողջ թվերի հանումը կարելի է հանգեցնել նրանց
գումարմանը, ուստի ամբողջ թվերի բազմապատկման բաշխական
օրենքը հանման նկատմամբ հանգեցվում է գումարման նկատմամբ
բաշխական օրենքին, այսինքն`
a (b – c) = a (b + (–c)) = ab + a (–c) = ab + (–ac) = ab – ac:

1:Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

59⋅(−25)

(−59)⋅(−25)

(−25)⋅59

1, 3:

2:Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−27(−27)=27:

3:Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:

39⋅60

(−60)⋅(−39)

−39⋅60

1, 3:

4:Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:

Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «⋅», «+» կամ «−» նշանները:

Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «∗» նշանը:

(−15)⋅(−49)+(−79)=-15x-49+-79=656

Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:

5:Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

42⋅91⋅10

(−91)⋅(−10)⋅(−42)

10⋅91⋅(−42)

(−42)⋅91⋅(−10)

6:8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ (8:8)⋅23=⋅1×23

7: 1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` (5−5)⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ (5−5)⋅18=⋅(1−18)

2. Հաշվիր ստացված արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝  0

8:Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:

Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «∗» նշանը:

−43⋅d=dx43

9:11−583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 11−583=⋅(1−53)=1×1-583

10:Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8=7x8x-3)x-3)

Պատասխան՝ 45

11:հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)=30

12:Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

2⋅(−21)

(−21)⋅(−2)

21⋅(−2)

(−2)⋅21

1,4

13:Պարզիր, թե որո՞նք են հավասար −91⋅y⋅x արտահայտությանը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

−91⋅x⋅y

−x⋅91⋅y

91⋅y⋅(−x)

−91⋅(−x)⋅y

(−91)⋅(−y)⋅(−x)

y⋅x⋅(−91)

−y⋅x⋅(−91)

1, 2, 6:

14:29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450=⋅(1−)-29×1450=

15:Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ հաշվիր:

5⋅5−11⋅5+14⋅5−20⋅5−5=6×5+6×5-5=55

16:Լուծիր (y−2)⋅(y−2)−17⋅(y−2)=0 հավասարումը:

Պատասխան՝ y1=2y-4 y2=-17y+34

Կոորդինատային ուղիղ

Առաջադրանքներ

445:Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր.

Գրե՛ք նրանց կոորդինատները: A(-5), B(-3),C(-2), O D(+1), E(+3), F(+5)

446:Գրե՛ք տառերով նշանակված կետերի կոորդինատները (տե՛ս նկ. 58)։

ա) A(+1) B(+4) C(+7) D(+9) F(-8) E(-9) G(-6)

բ)A(-10) B(-7) C(-4) D(-2) E(-1) O(0) F(+3) G(+5) K(+8)

447:Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C (–6),
D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի
երկարությունը սմ է, 1 սմ է։

448:Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10
թվերին համապատասխանող կետերը։

450: Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8),
F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից
աջ։ Ամենաձախ G(-10), իսկ ամենաաջ E(+8):

452:Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–2) և B (+7) կետերը: Գտե՛ք A և
B կետերի հեռավորությունը` արտահայտված միավոր հատվածներով: 9 միավոր։

451:Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք
նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ, -1:
բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։ -6:

Պատահույթի հավանականություն

Առաջադրանքներ 2

350:Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի
ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) բաժանվի 3-ի, բ) բաժանվի 9-ի։ 2 թվանշանը։

352:Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու զույգ և մեկ կենտ թվերի գումարը կենտ
թիվ է։ Ճիշտ է։

353:Մի արկղում 20 1/2 կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին
արկղից 10 1/4 կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի
շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։ Հավասար են։

365:Գտե՛ք բավիղից դուրս գալու ճանապարհը.

366:Խաղացողներից որի՞ համար են հետևյալ դիրքերը նպաստավոր։ Յուրաքանչյուրը երկու քայլից են հաղտում

370:Գրե՛ք երեք այնպիսի կոտորակ, որոնք աստղանիշի փոխարեն
գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա)4/5>2/5, բ)6/2<7/4, գ)1/2<1<2։

374:Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ
գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է
150000 դրամ։159 000

375։AC հատվածի երկարությունը AB հատվածի երկարության 60 %-ն է
(տե՛ս նկ. 49)։ Ինչի՞ է հավասար AB հատվածի երկարությունը, եթե
CB հատվածի երկարությունը 4 սմ է։AB=100% AC=60%=6սմ CB=40%=4սմ

Պատահույթի հավանականություն

Առաջադրանքներ

334:Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։ 7/15 8/15

335: Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը: 3/17

338:Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։ 1/150

340:աղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։հավանականությունը 50/50

342:Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է, բ) կանաչ է, գ) դեղին է։ ա)40% բ)60% գ)0%

346:Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում
ջրի տաքանալու տվյալները.
Ջերմաստիճանը 15 30 45 60 80 100 95 90 85
Ժամանակը՝ րոպեներով 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը և պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։ 9
բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։100
գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։15
դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի
ընթացքում և վերջին 3 րոպեի ընթացքում։ 85,60

348։30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների,
որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2։ 3։ 30։5=6սմ 6×2=12սմ 3×6=18սմ Պատ․՝6սմ,12սմ,18սմ

Դիագրամա 2

1.Ընտրիր շրջանաձև դիագրամը:

գ.png

այս դիագրաման↗ 

յ.png

2.Նայիր տվյալ դիագրամին:

գծ.png

Դիագրամի անվանումը՝ սյունակաձեվ

3.Աշակերտներին հարցրին, թե ո՞րն է նրանց սիրած միրգը և արդյունքները ներկայացրին այս աղյուսակի տեսքով:

Սիրած միրգըԱշակերտների թիվը
խնձոր16
տանձ24
խաղող41
ծիրան68
դեղձ46
սալոր13
բալ35
թուզ2
անանաս5
բանան10

Ծիրան սիրում է 68 աշակերտ:

4.Նայիր դիագրամին և ընտրելով ճիշտ պատասխանները՝ լրացրու աղյուսակը:

սը.png
Առարկա                                   Աշակերտների թիվը                                
Աշխարհագրություն39
Ֆիզիկա8

5.

1. Մաթեմատիկայից «չորս» գնահատականը ստացել է/են.

Գևորգյանը

Սարյանը

ոչ ոք

Մելոյանը

2. Մաթեմատիկայից «հինգ» գնահատական ստացել է/են.

Գևորգյանը

Թանգյանը

Ավագյանը

ոչ ոք

Վանյանը

6.Օգտվելով սյունակաձև դիագրամից՝ ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

գծ.png

«Երկու» գնահատականը ստացել է Մելոյանը

7.Երկրագնդում ապրող մարդկանց  46 % -ի արյան խումբը 0-ն է, մոտ 34 %-ինը А-ն է, մոտ 17 % -ինը՝ B-ն է և մոտ 3 % -ն ունի ամենահազվագյուտ արյան խումբը՝ АВ-ն:

Ո՞րն է այս տվյալներն արտահայտող շրջանաձև դիագրամը:

O,A,B,AB դիագրամա

8.Աշակերտները պատասխանեցին «Ո՞րն է քո ամենասիրած առարկան» հարցին: Արդյունքները ամփոփված են հետևյալ դիագրամում:

Քանի՞ աշակերտ է համարում Սպորտը իր ամենասիրած առարկան:

Պատասխան՝ 112 աշակերտ:

9.Ներքևիդիագրամը ցույց է տալիս «Ո՞րն է քո մեքենայի մակնիշը» հարցման արդյունքները: Մուգ կանաչով նշված են կանանց պատասխանները, իսկ բաց կանաչով՝ տղամարդկանց:

Ո՞ր մեքենայի դեպքում է տղամարդկանց ու կանանց թվերի տարբերությունը ամենամեծը:

Պատասխան՝ lada

Դիագրամա 3

262։Բետոնը ցեմենտի, ավազի և խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի 1/7 մասն է, ավազը՝ 2/7-ը, իսկ խիճը՝ 4/7-ը։ Բետոնի բաղադրիչների համար կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ։

265։Դիագրամում (նկ. 29) ցույց է տրված, թե


անտառի որ մասն է կազմում ծառերի
այս կամ այն տեսակը։ Պատասխանե՛ք
հետևյալ հարցերին.
ա) Ծառերից ո՞րն է ամենաշատ տարածվածն այդ անտառում, և ո՞րը՝
ամենաքիչը։


բ) Տվյալ անտառը հիմնականում ինչպիսի՞ ծառերից է կազմված՝ սաղարթավո՞ր, թե՞ փշատերև։


գ) Անտառի քանի՞ տոկոսն է բաժին ընկնում սաղարթավոր
ծառերին։


դ) Անտառի քանի՞ տոկոսն են կազմում փշատերև ծառերը։

266։ Դասագրքի 25000 օրինակ տպաքանակն ամբողջությամբ տպագրվել է մեկ աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում։ Օգտվելով
գծային դիագրամից (նկ. 30)՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.


ա) Տպաքանակի ո՞ր մասն է տպագրվել ուրբաթ օրը։


բ) Շաբաթվա ո՞ր օրերին է տպագրվել տպաքանակի 20 %-ից ավելին։


գ) Շաբաթվա ո՞ր օրն են տպագրվել ամենամեծ քանակով դասագրքեր։ Իսկ ամենափո՞քր քանակով։ Ի՞նչ քանակներ են դրանք

267։Կազմե՛ք գծային դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանում
1913 թ. հրատարակվել է 55 անուն գիրք, 1940 թ.՝ 699, 1950 թ.՝ 830,
1960 թ.՝ 1247, 1965 թ.՝ 1033, 1970 թ.՝ 1063։

269։Կազմե՛ք սյունակաձև դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանի տարածքի մակերեսը մոտավորապես 29000 կմ2
է, Վրաստանինը՝ 70000 կմ2 Բելառուսինը՝ 208000 կմ2,Մոլդովայինը՝ 34000 կմ2։