15.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600 000 + 70 000 + 4000 + 800 + 20
 4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
 5. Հաջորդող թիվն է 674 821
 6. Նախորդող թիվն է 674 819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
6 7 4 8 2 0  
 2 5 8 1 4 5 +
9 3 2 9 6 5  

6 7 4 8 2 0  
+ 8 0 8 1 3  
7 5 5 6 3 3  

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
6 7 4 8 2 0  
4 0 9 3 7  
6 3 3 8 8 3  

 

6 7 4 8 2 0  
2 0 3 4 5 1
4 7 1 3 6 9  

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 674 820 x 100 =674 82000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 674 820 :10 = 67 482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 246780
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը. 876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 420 678 872 467 284 876 678 420 740 826
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով. 876 420 740 826 678 872 467 284 284 876

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում450:10=45 45×5=500 45+500+450=995

Պատ՝995

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում 2500+250+25000= 2750+25 000= 27 750

Պատ՝ 27 750

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 1800 +1800×2= 5400 8000-5400=2600

Պատ՝2600

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում4500×2=9000 9000+4500=13500 18500-13500=5000

Պատ՝ 5000

 

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s