Բնական‌ ‌թվերի‌  ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌և‌ ‌զուգորդական‌ ‌

օրենքները‌ ‌

 ‌

 ‌

Գումարվող‌ ‌թվերը‌ ‌կոչվում‌ ‌են‌ ‌‌գումարելիներ‌,‌ ‌իսկ‌ ‌գումարման‌ ‌արդյունքը՝‌ ‌

գումար‌։‌ ‌ ‌

Բնական‌ ‌թվերի‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌օրենք‌․‌

Գումարելիների‌ ‌տեղերը‌ ‌փոխանակելիս‌ ‌գումարը‌ ‌չի‌ ‌փոխվում։‌ ‌ ‌

Բնական‌ ‌թվերի‌ ‌գումարման‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքը‌․‌ ‌

Եթե‌ ‌երկու‌ ‌թվերի‌ ‌գումարին‌ ‌գումարվում‌ ‌է‌ ‌երրորդ‌ ‌թիվը,‌ ‌արդյունքը‌ ‌

հավասար‌ ‌կլինի‌ ‌այն‌ ‌թվին,‌ ‌որը‌ ‌ստացվում‌ ‌է,‌ ‌եթե‌ ‌առաջին‌ ‌թվին‌ ‌

գումարվում‌ ‌է‌ ‌երկրորդ‌ ‌և‌ ‌երրորդ‌ ‌թվերի‌ ‌գումարը։‌ ‌ ‌

 ‌

Դասարանական‌ ‌առաջադրանքներ‌․‌

1‌․‌‌ ‌Գտե՛ք‌ ‌առաջին‌ ‌երեք‌ ‌կարգային‌ ‌միավորների‌ ‌գումարը։‌ ‌111

2‌․‌‌ ‌Գտե՛ք‌ ‌ամենամեծ‌ ‌եռանիշ‌ ‌թվի‌ ‌և‌ ‌ամենափոքր‌ ‌քառանիշ‌ ‌թվի‌ ‌գումարը։‌ ‌999<1000 1-ով

3‌․‌ ‌‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌օրենքը՝‌ ‌հաշվել‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌

եղանակով։‌ ‌

●150+200+250‌ ‌=600

●796+100+4+250‌=1150 ‌

●38000+6550+2000‌= ‌48550

4․‌‌ ‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքից՝‌ ‌հաշվեք‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌

եղանակով։‌ ‌

●39+13+87‌ ‌=139

●196+17+283‌= ‌496

●1032+968+255‌= ‌2255

5.‌‌ ‌Կիրառելով‌ ‌գումարման‌ ‌տեղափոխական‌ ‌և‌ ‌զուգորդական‌ ‌օրենքները՝‌ ‌

հաշվեք‌ ‌առավել‌ ‌հարմար‌ ‌եղանակով։‌ ‌ ‌

●64+18+36‌ ‌=118

●393+8+92+107‌ ‌=600

●2059+2311+441+689+14‌ ‌=5514

6․‌‌ ‌Մեքենան‌ ‌առաջին‌ ‌օրն‌ ‌անցել‌ ‌է‌ ‌115կմ,‌ ‌երկրորդ‌ ‌օրը՝‌ ‌15կմ-ով‌ ‌ավելի։‌115+115+15+255=500կմ

Երրորդ‌ ‌օրը‌ ‌մեքենան‌ ‌անցել‌ ‌է‌ ‌10կմ-ով‌ ‌ավելի,‌ ‌քան‌ ‌առաջին‌ ‌երկու‌ ‌օրում։‌ ‌

Ընդամենը‌ ‌քանի՞‌ ‌կիլոմետր‌ ‌է‌ ‌անցել‌ ‌մեքենան‌ ‌երեք‌ ‌օրում։‌ ‌

7․‌Հինգ‌ ‌միանման‌ ‌աթոռակներն‌ ‌արժեն‌ ‌18000‌ ‌դրամ։‌ ‌Ինչքա՞ն‌ ‌պետք‌ ‌է‌ ‌վճարել‌ ‌

12‌ ‌այդպիսի‌ ‌աթոռակների‌ ‌համար։‌ ‌18000:5=360×12=4320դ

Հայկական լեռնաշխարհ

այկական լեռնաշխարհը գտնվում է Փոքր Ասիա թերակղզուց արևելք, տարածվում է Սև ծովի և Հարավկովկասյան ու Վերին Միջագետքի հարթավայրերի, Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև:Հայկական լեռնաշխարհը շրջապատից առանձնացած է բարձր լինելու պատճառով և կոչվում է լեռնային կղզի: Տարածքը մոտ 400 հզ. կմ2 է, միջին բարձրությունը՝ 1700 մ, իսկ առանձին գագաթների բարձրությունը հասնում է 4000–5000 մ-ի, առավելագույնը` 5165 մ (Մեծ Մասիս): 

1․ Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։77

2․ Գյուղն ունի 5632 բնակիչ։ Նրանցից 1920-ը տղամարդիկ են, 2053-ը՝ կանայք, մնացածները՝ երեխաներ։ Քանի՞ երեխա է ապրում գյուղում։3973

3. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփու՝ 3 մատանիով ավելի, քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։10+17+20=47

հայոց լեզու 5

7. ականջօղ,արդուկ,բերրի,գաղտնի,գզվռտոց,դաստիարակ,ելևէջ,երախտիկ,երբեք,երբևէ,զարթնել,զվարթ,թղթակից,հեքիաթասաց,մրրիկ,որևէ,որևիցե,տարրական,օրրան

8.ա)աթոռ,բարձ,գորգ,դուռ,զգեստապահարան,մահճակալ:

բ)Արքայադուստրն ու գուրտը, Սարդ մարդ

գ)ինքնագլոր, Նարուտոյի պաստառ

9.երդ-երգ,որբ-որդ,որթ-որմ,որձ-որկ,որմ-որս,որջ-ողջ,Հորդ-հորթ,հարդ-հարս,ուղտ-ուխտ,աղտ-ախտ,գիրք-գիրկ

10.Հնչեղ հնչյուն,բարեհունչ հնչել

Գեղեցկաձայն ձայնել,ձայնեղ ձայն

Տնային առաջադրանքների փաթեթ   

Տնային առաջադրանքների փաթեթ   

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։ 4,7,8:

2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։ 7  տարբեր նշաններ:

3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։ 10 տարբեր թվանշաներ

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

  • 735 3 հատ կարգ
  • 1096 4 հատ կարգ
  • 30672 5 հատ կարգ
  • 8 1 հատ կարգ

5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

8 ∙1000 +5∙100+6∙1=8561

5∙100000+4∙10000+3∙1000+2∙100+1∙10 =543210

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

  • 734=700+30+4
  • 40550=40000+500+50
  • 671000=600000+70000+1000

Տարբերակ 1

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները.

24,1,2,3,4,6,8,12

36,1,2,3,4,6,9,12,18

19,1

2․ Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով․

654,3785,7452,95, 3784

95,654,3784,3785,7452

3.  Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է  9-ի, ի՞նչ թվանշան  պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:

  7110        

4. Արտահայտի՛ր 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։8կմ6մ5դմ=800դմ60դմ5դմ=865դմ

5. Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով

ա)

Безымянный

6950-4094=2856

բ) 

Безымянный  27×35(135+81)=945

7. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտի՛ր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

S=axb

S=16x(16:2)=128սմ2

8. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։

1183-183=1000 

1000:500=2

500+183=683

9. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

5000-50×5:10-75=40

10 Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք: Նարեկ,Անի,Արեն,Սյուզի,Դավիթ

Գործնական աշխատանք

Ֆոտոշարքը պարտադիր է, որպեսզի տեսանելի լինի, որ աշխատանքը դուք եք կատարել։ Կարող եք պատրաստել նաև տեսաֆիլմ։

Ընթացքը

Քեզ կօգնի ուսումնական տեսանյութը

Էրիխ Ռասպե Բարոն Մյունխհաուզենի արկածները (հատված)


Ուշադի՛ր կարդա և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Կողմնացույց չլինելու պատճառով մենք երկար ժամանակ թափառում էինք անծանոթ ծովերում։
Մեր նավն անընդհատ շրջապատում էին շնաձկներ, կետեր և ուրիշ ծովային հսկաներ։
Վերջապես դեմ առանք այնպիսի մի ձկան, որն այնքան մեծ էր, այնքան մեծ, որ գլխի մոտ կանգնած, պոչը տեսնել չէինք կարողանում։
Երբ այդ ձուկն ուզեց ջուր խմել, բերանը բաց արեց, և ջուրը գետի նման նրա կոկորդը հոսեց՝ իր հետևից քարշ տալով մեր նավը։ Կարող եք պատկերացնել, թե մեր մեջ ինչ իրարանցում ընկավ։ Մինչև անգամ ես, որ այնքան քաջ եմ, էլի վախից դողդողացի։
Բայց ձկան փորի մեջ նավահանգստի պես խաղաղ էր։ Ձկան փորը լիքն էր նավերով, որ ագահ կենդանին վաղուց էր կուլ տվել։ Օ՜, եթե դուք գիտենայիք, թե ինչպիսի խավար էր այնտեղ։ Չէ՞ որ մենք չէինք տեսնում ո՛չ արև, ո՛չ աստղեր, ո՛չ լուսին։ Ձուկն օրական երկու անգամ էր ջուր խմում, և ամեն անգամ, երբ ջուրը նրա կոկորդն էր հոսում, մեր նավը բարձրանում էր հսկա ալիքների վրա։ Մնացած ժամանակ ձկան փորի մեջ չոր էր։
Երբ որ ջուրը ցամաքեց, ես ու նավապետն իջանք զբոսանքի։ Այստեղ մենք հանդիպեցինք ողջ աշխարհի ծովայինների՝ շվեդացիների, անգլիացիների, պորտուգալացիների։ Նրանց թիվը ձկան փորի մեջ տասը հազարի էր հասնում։ Նրանցից շատերն արդեն մի քանի տարի ապրում էին ձկան փորում։ Ես նրանց առաջարկեցի հավաքվել ու քննության առնել այս տոթ բանտից ազատվելու ծրագիրը։
Ինձ նախագահ ընտրեցին, բայց հենց այն րոպեին, երբ ես ժողովը բաց արի, անիծված ձուկն սկսեց նորից ջուր խմել, և մենք մեր նավերը փախանք։
Մյուս օրը կրկին հավաքվեցինք, և ես հետևյալ առաջարկն արի. երկու ամենաբարձր կայմերը իրար կապենք և հենց որ ձուկը բերանը բաց անի, դեմ տանք ծնոտներին։ Այն ժամանակ ձկան բերանը բաց կմնա, և մենք հեշտությամբ դուրս կգանք։
Առաջարկությունս անցավ միաձայն։
Երկու հարյուր ամրակազմ նավաստիներ կայմերը դեմ տվին ձկան ծնոտներին, և նա այլևս բերանը փակել չկարողացավ։ Նավերն ուրախ-ուրախ ձկան փորից դուրս լողացին։
Պարզվեց, որ այդ հսկայի փորում յոթանասունհինգ նավ է եղել, կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինչ ահագին մարմին ուներ։
Կայմերն, իհարկե, թողինք ձկան բերանում, որ նա այլևս ոչ ոքի կուլ տալ չկարողանա։
Մենք դեպի ափն ուղղվեցինք, և ես շտապեցի ցամաք դուրս գալ, հայտնելով ուղեկիցներիս, որ այլևս ոչ մի ժամանակ և ոչ մի տեղ չեմ գնա, որ բավական են այն նեղությունները, որ կրեցի, իսկ այժմ հանգստանալ եմ ուզում։
Իմ արկածները շատ հոգնեցրել էին ինձ, և որոշեցի հանգիստ կյանք վարել։
Տեքստային առաջադրանքներ

Ինչո՞ւ նավը հայտնվեց ձկան փորի մեջ, գունավորի՛ր ճիշտ պատասխանը։
1 միավոր
ա) Նավաստիները չէին նկատել ձկանը:
բ) Ձուկը սոված էր և կուլ տվեց նավը:
գ) Ձուկը ջուր խմեց, ջրի հետ նավն էլ հայտնվեց փորի մեջ:
դ) Պատճառը նշված չէ:
 2 . Ի՞նչ առաջարկ արեց հեղինակը ձկան փորում վաղուց գտնվողներին, որ կարողանան դուրս գալ ձկան փորից: 1 միավոր

երկու ամենաբարձր կայմերը իրար կապեն և հենց որ ձուկը բերանը բաց անի, դեմ տան ծնոտներին։ Այն ժամանակ ձկան բերանը բաց կմնա, և իրենք հեշտությամբ դուրս կգանք։
 3. Նավաստիներն ինչո՞ւ կայմերը թողեցին ձկան բերանում: 1 միավոր

Որպեսզի նա այլևս ոչ ոքի կուլ տալ չկարողանա։
4․ Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պատմողական նախադասություն և դարձրո՛ւ հարցական։ 1 միավոր

Բայց ձկան փորի մեջ նավահանգստի պես խաղա՞ղ էր։
Բառե՛ր ավելացրու տրված նախադասությանը։ 1 միավոր
Ձուկը բացեց բերանը։

Մեծ ձուկը լայն բացեց կարմիր բերանը։

Բառային առաջադրանքներ
Տրված բայերը դարձրո՛ւ գոյականներ։ 1 միավոր
լողալ-լող
հանգստանալ-հանգիստ
խաղալ-խաղ
զրուցել-զրույց
Տեքստից դո՛ւրս գրիր թվականները։

յոթանասունհինգ

Գոյականներից առաջ գրի՛ր՝ ինչպիսի հարցին պատասխանող բառեր։ 1 միավոր
Մեծ ձուկ
Փոքր նավ
Ուժեղ ճանապարհորդ
Սև ծով
Գրի՛ր տեքստում դեղինով ընդգծված բառերի հոմանիշները։ 1 միավոր

այժմ- հիմա

քաջ-ուժեղ

Գրի՛ր տեքստում կանաչով ընդգծված բառերի հականիշները։ 1 միավոր

Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝

Իմ զանգվածը ուսապարկով՝

Ուսապարկի զանգվածը՝ 2կգ

Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով՝

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝